Twitter Hyves Facebook Mail
Recent geplaatste filmpjes
Bevroren Centraal Station
Bevroren Centraal Station
Onzichtbare fles
Onzichtbare fles

13-jarige leest 13.000 woorden per minuut
1 april - munt vastlijmen
1 april: munt vastlijmen

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • Bakkerij Carl Siegert BV: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Disclaimer